NEDBRUD - Udendørs video-, lys- og lydprojekt

23. september - 25. september og 29. september – 1. oktober

  • DSC04982
  • DSC05061
  • DSC05008
  •  DSC3241

NEDBRUD

Et udendørs video-, lys- og lydprojekt af Palle Vedel

  • 23. september - 25. september
  • 29. september – 1. oktober 2017

Alle dage fra kl. 20.00 – 23.00

PREMIERE LØRDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 19.00

Palle Vedel skriver:

”Homo sapiens er Jordens mest udbredte art af pattedyr og den eneste nulevende art af slægten Homo. Mennesket som art er karakteriseret ved den store hjerne og tobenede gang, der gør os unikke blandt primaterne. Vor store hjerne har sat os i stand til at forudsige vores handlingers konsekvenser, planlægge vores handlinger og manipulere vores omgivelser i større grad end nogen anden dyreart.”

 

Hvorfor projektet:

Egentlig ville jeg helst invitere alle publikummer til Ilulissat gletscheren (på Vestgrønland) for på egen krop at opleve, den storslåede og unikke natur, der på grund af menneskets livsførelse er i stor forandring.

I stedet implementerer jeg fænomenerne til danske breddegrader gennem projektet ”Nedbrud”. Projektet viser, hvordan indlandsisen løsriver sig fra grundfjeldet, med et areal større end København. Det viser billeder af de enorme kræfter, der er i spil, og vil give alle en fornemmelse af, hvad der foregår i den, ellers for os usynlige, arktiske natur.

I de daglige nyheder hører vi om politikere som opsiger indgåede klimaaftaler, og som tilbageviser at de menneskeskabte udledninger af CO2 til atmosfæren, har nogen negativ effekt på jordens klima.

Flere og flere nationale og internationale forskere arbejder med klimaforskning, statistikker og fremskrivninger om udviklingen af naturen i Arktis. Deres forskning viser, at CO2 belastningen vil forandre vores liv på jorden. Havene stiger og stiger og vil inden for få år opsluge de lavt liggende lande over hele jorden.

Konsekvenserne vil få mange mennesker til at flygte til højereliggende lande og skabe økonomisk og kulturel ustabilitet.

 

Naturen svarer altid igen:

Arktis er et område på flere millioner km2, der ligger omkring Nordpolen. Det omfatter store land- og havområder, der blandt andet hører under Grønland. Det er ikke kun på grund af den smukke natur, ministre og statsoverhoveder valfarter derop med prominente gæster. Forklaringen ligger i, at Arktis er det område i verden, hvor de største og umiddelbart mest synlige klimaændringer sker.

Det skyldes en simpel mekanisme, der består i, at en hvid overflade af sne og is normalt reflekterer solens stråler, hvorimod en mørk overflade af jord eller hav vil absorbere solvarmen og blive meget hurtigt opvarmet i modsætning til den hvide overflade. Det er en selvforstærkende proces, der let accelererer, fordi flere af solens varmestråler vil varme jordoverfladen op, efterhånden som stadig mindre områder er dækket af is og sne. Både havis og gletsjere i Arktis – herunder også Grønlands indlandsis – påvirkes af denne mekanisme, der kaldes Albedo-effekten. Sne har en meget høj albedo-effekt, da det reflekterer ca. 60 pct. af lyset. En mørk overflade har en meget lav albedo, da den absorberer store mængder lys. 

 

Isen smelter:

De sidste 30 år er der forsvundet 15 – 20 % af havisen omkring nordpolen. Det svarer til, at der hvert år er forsvundet et areal på størrelse med Danmark. Forskning viser, at når isen smelter frigives CO2 igen til atmosfæren, hvor det vil accelerere opvarmningen af kloden. Det er en faktor, der ikke er taget højde for i de nuværende klimamodeller, der anvendes til at forudsige fremtidens klimaforandringer.

Siden FN’s Klimapanels seneste rapport udkom for 10 år siden, er udviklingen netop accelereret. Klimapanelet erkender nu, at havstigningen kan blive meget højere end de forudsagte 1,09 cm i vort århundrede. Ligeledes forudsagde Klimapanelet i 2007, at Arktis kunne være helt uden sommer-is i år 2030. Nye observationer tyder i dag på, at det kan blive en realitet allerede om 5 – 10 år!

København august 2017

 

Credits:

Ide og udførelse: Palle Vedel
Foto: James Balog
Klip: Ulrik Hvid
Produktion: Bente Philip og Palle Vedel 

 

 

 

BESØG