Nyerhvervelser

Nye værker til museet

  • DSC01683 Red2 Ramme2
  • DSC01687 Red2 Ramme
  • Bkr288x10 Ramme
  • Bkr288x10 Detalje

Nyerhvervelser

Takket være en gave fra Jette Staberg kan museet indlemme to blomsterstudier af Lars Hansen i samlingen.

Det ene af studierne er et forarbejde til Lars Hansens "En svensk provstedatter" (1851). I billedet, som har været i museets eje siden 1898, holder provstedatteren en sirlig buket roser i hånden. Det er netop denne buket, som ses i studiet.

Under sit 20 år lange ophold i Sverige malede Lars Hansen en lang række portrætter af samfundets spidser. Fra malerens dagbog, som findes på museet, ved vi at han i 1851 rejste fra Stockholm til Hellefors, hvor han opholdt sig i en længere periode og malede i hvert fald seks kvindeportrætter.

Præstematriklen i Hellefors omtaler en præst ved navn Ribbing der døde i 1850, og portrættet kan derfor være det Lars Hansen skriver om i dagbogen: "(Mamsel) Frøken Ribbings portrait færdigt den 24e April - 22 timer."

Lars Hansen var særdeles omstændelig, når han malede modelbilleder. Oehlenschlaeger klager flere gange over de mange timer han må sidde, og i dagbogen kan man læse omhyggelige opgørelser over tidsforbruget til hvert eneste maleri.

Den lille buket centifolieroser, som farvemæssigt balancerer provstedatterens blussende kinder, lader imidlertid måske ane mere mellem maler og model, end titlen antyder?