2016

Udvalgte nyerhvervelser

  • Bornholm Forfra Web
  • Ejler Bille Cagnes
  • Richard Mortensen Fiskemågens Hav
  • Foto Anders Sune Berg CF008798 2

Takket være en lang række fondes velvillige støtte og generøse donationer, egne erhvervelser og flere arvesager lykkedes det i 2016 at forøge samlingen med 30 nye spændende værker.

Allerede inden man er kommet ind på museet, møder man Hans E. Madsens (f. 1958) ”Farver på mur”, en gave fra Ny Carlsbergfondet, der på smukkeste vis allerede nu fortæller om museets fokus på lys og lyskunst.

I forbindelse med Emil Westman Hertz udstilling erhvervede vi, også med støtte fra Ny Carlsbergfondet, en skulptur, en vitrine og seks tegninger.

Takket være en donation fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat kunne vi erhverve et af Oluf Høsts fineste vinterbilleder fra Bognemark. Maleriet var i 1956 blevet givet som gave til Høsts gode ven forfatteren Jacob Paludan og havde været i familiens eje lige siden.

Takket være en arv efter Albert og Birgit Knudsen kunne museet indlemme syv malerier og en skulptur af Sven Dalsgaard i samlingen.

Det ene af Ejler Bille (1910 – 2004) ”Cagnes” fra 1947.

Bille var en af medstifterne af kunstnersammenslutningen ”Linjen” i 1933. Allerede inden var han blevet venner med søstrene Hjorth (Lisbet Munch-Petersen og Gertrud Vasegaard), og i 1935 opholdt han sig hele sommeren på Bornholm sammen med Gustaf Munch-Petersen, Sonja Ferlov og Richard Mortensen.  Billes afsæt for maleriet var det abstrakte og det surrealistiske, men i løbet af 1940erne udviklede han sin helt egen form, der blev en væsentlig stemme i det abstrakt-ekspressionistiske maleri, der var kendetegnende for Cobra-bevægelsen, som han også deltog i.

For Bille begyndte det nye maleri med opholdet i Cagnes–sur–Mer ved den franske Riviera i 1947, hvor han, sikkert påvirket både af Larsen-Stevns lysende skildringer og af det særlige lys fra Middelhavet, løftede sin palet til lysende lette farveskildringer af tanken udfoldet som billedornamenter.

Det andet af Richard Mortensen (1910 – 1993) ”Fiskemågens hav”, dateret 20. – 29. august 1941.

Ligesom Ejler Bille var Richard Mortensen medstifter af ”Linjen” og en del af det frodige kunstnermiljø i Gudhjem i midten af 1930erne, men modsat Bille arbejdede Mortensen sig langsomt frem mod et mere konkret maleri, der skulle få fuld udfoldelse fra slutningen af 1940erne og frem.

Mortensen blev stærkt påvirket af krigens udbrud og forholdt sig tidligt til nazismens gru i sine billeder. Med en parallel til Dylan Thomas' digte malede han under et sommerophold i Klitmøller i 1941 en række billeder, hvor et imaginært solbelyst landskab danner baggrund for et drama, hvor fugle styrter omkuld eller som her, hvor en apokalyptisk hest eller en drage nærmest fortærer hele landskabet.

Sammen med de to hovedværker modtog museet yderligere en skulptur af Svend Dalsgaard (1914 – 1999) der i 1947 opholdt sig hos Herbert v. Garvens på Abildgård i Sandkås, tre malerier af Preben Hornung (1919 – 1989), der bl.a. har udført den store udsmykning på Klemensker Skole, samt et værk af Dan Sterup-Hansen (1918 – 1995).

Poul Stoltze (1922-2014) kendes af de fleste bornholmere for hans indtagende naturskildringer af det nære miljø omkring Olsker og for de stramme opstillinger fra atelieret. Takket være en donation kunne vi også i 2016 indlemme et lidt anderledes Stoltzemaleri i samlingen.

Billedet ”Motiv fra Amerikakaj” fra 1947, altså fra året før den unge håbefulde nordjyde blev indskrevet på Kunstakademiet, men uomtvisteligt med en række maleriske kvaliteter, der peger frem mod hans senere produktion.

Også samlingen af kunsthåndværk er blevet forøget.

Ny i samlingen er Susanne Jøker Johnsen f. 1966. Susanne vil ligeledes være kendt af de fleste som mangeårig leder af museets biennaler og museet har gennem flere år ønsket at erhverve et af hendes markante glasværker. Og endelig i år lykkedes det, ”Pollen”, et markant værk, hvis tvilling i øvrigt straks blev erhvervet til en af de betydeligste amerikanske glassamlinger.

Også Eva Brandt er velkendt af vores publikum, og gennem køb fra en privatsamling lykkedes det at erhverve endnu et af hendes fine og poetiske værker, den mosgrønne skål, der på en gang forekommer helt uprætentiøs og samtidig udstråler en iboende naturkraft af store dimensioner.

I alt er samlingen i 2016 forøget med 30 nye værker, maleri, skulptur, akvarel, glas og keramik.