Ole Christensen

(30. maj-1. August 2004)

Retrospektiv udstilling af billedhuggeren Ole Christensens skulpturer- både granit, bronze og ler afholdt i sommeren 2004. Ole Christensen var en af øens mest markante kunstnerprofiler. Vi kender hans værker fra mange offentlige udsmykninger ikke bare rundt omkring på Bornholm, men i hele landet, hvor han var en højt skattet kunstner, der altid indgik i en omhyggelig dialog om kunstværkets rolle og betydning for det offentlige rum. Ole Christensen er naturligt repræsenteret med flere værker på Bornholms Kunstmuseum, men mange vil også kende den næsten eventyragtige  skulpturpark han gennem årene opbyggede rundt om sit hjem på Stenløsevej ved Olsker. Udstillingen fulgtes af et næsten 100 sider langt katalog med tekster af bl.a. Mogens Lau, Peter Tiemroth og  Niels Fritjof Truelsen,  som Ole Christensen arbejdede sammen med om Gudhjem Museums udstillingsbygning. Kataloget er illustreret med bl.a. fotografier af  Janne Klerk.