Olaf Rude. Retrospektiv.

21. august  - 30. oktober 2005. 

Udstillingen rummer ca. 80 malerier. Fra ungdommens indtagende skildringer af landskabet ved Skejten over de banebrydende kubistiske og fauvistiske eksperimenter til hans elskede skildringer af det bornholmske landskab.

Olaf Rude ( 1886 – 1957 ) blev en af de mest populære og velanskrevne kunstnere i sin samtid og regnes i dag blandt de store klassikere i dansk kunst. I kunsthistorien har især hans malerier fra brydningsårene omkring 1. Verdenskrig tiltrukket sig opmærksomhed, mens hans folkelige yndest især må tilskrives hans fortolkninger af det danske eller rettere bornholmske landskab.

Udstillingen, der er den største af hans værk siden 1945, har sat sig for både at præsentere næsten et overflødighedshorn af Rudes bedste billeder og at revidere det kunsthistoriske syn bl.a. på de senere års landskabsmaleri, der måske uretfærdigt er blevet betragtet som rutineprægede og lidt kedelige. Udstillingen kaster nyt lys over disse billeder og påviser, at der er en naturlig sammenhæng i hele Olaf Rudes omfattende produktion.

Bornholms Kunstmuseum viste sidst en større Rude-udstilling i 1986. Siden dengang har også den kunsthistoriske tilgang ændret sig og museet har nu fundet tiden moden til igen at vise et større udvalg af kunstnerens arbejder samtidig med, at vi i katalogbogen til udstillingen har ønsket at præsentere den nyeste forskning, hvor Rudes værk sættes ind i en både national og international sammenhæng. F.eks. skriver professor i kunsthistorie Jacob Wamberg og kunsthistorikeren Ernst Jonas Bencard spændende om Rudes malerier som afspejling af den særlige danske demokratiske tradition, mens kunsthistorikeren Lise Skytte Jacobsen skriver om Rudes gentagne landskabsbilleder og etablerer en ny forståelse for, hvordan disse værker i virkeligheden indgår i en større billedskabende proces som også kendes i international sammenhæng f.eks. fra Andy Warhols værk.

Udstillingen er muliggjort gennem et samarbejde mellem Storstrøms Kunstmuseum, Nordjyllands Kunstmuseum og Bornholms Kunstmuseum og rummer naturligvis malerier fra disse institutioners samlinger, men også en lang række andre kunstmuseer, institutioner og private samlere har venligst stillet deres værker til rådighed for udstillingen, der også har modtaget generøs støtte fra Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Danske Banks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Kulturarvsstyrelsen, Lillian og Dan Finks Fond, Ny Carlsberg Fondet, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og Spar Nord Fonden.

Rigt illustreret katalogbog 172 s. indbundet kr. 135.-