Afrikansk Kunst "Frost Collection"

I perioden 25. juni til 13. august viser Bornholms Kunstmuseum ” The Frost collection”, en af Danmarks største private samlinger af afrikansk kunst samlet af 2 generationer gennem næsten 50 år.

Samlingen har indtil for nylig haft til huse i Frankrig, men er nu kommet til Bornholm, hvor ejeren har stillet den til rådighed for museet.

Afrikansk kunst har gennem tiderne påberåbt sig stor opmærksomhed og særligt i begyndelsen af 1900tallet var denne særlige udtryksform en af de grundlæggende forudsætninger for den moderne europæiske kunst.

I 1917 skrev den danske billedhugger Adam Fischer i det banebrydende tidsskrift ”Klingen”:

”I kraft af sin Primitivitet besidder den sorte Kunstner en stærk Følelse for Realitet. Saa lidt i Stand til at se Tingen, som den ”ser ud” at han ikke kan genkende et Fotografi af en af sine nærmeste, føler han alligevel dens Realitet saa stærkt, at han for Eksempel ikke lader sig nøje med en Profiltegning, fordi den kun har et Øje. Negeren har ikke nogen concret Erindring om Form, men et sensuelt Erindringsbillede, og idet han giver dette Billede Udtryk, gengiver han det i Kraft af sin Primitivitet i de simplest mulige Former, samtidig med at han bevarer Sansningens Intensitet.”

 

Den afrikanske kunst adskiller sig på mange områder fra den europæiske. For det første er den oftest anonym og ikke fremstillet som kunst, men som enten et brugsobjekt eller som en mytisk genstand, der i sig selv indeholder en række for os uforståelige tegn og evner.

Når vi i dag møder afrikansk skulptur præsenteres den som oftest som et etnografisk vidnesbyrd, men i overensstemmelse med den måde de europæiske kunstnere mødte skulpturerne på i begyndelsen af forrige århundrede, har vi valgt at præsentere værkerne netop for deres skulpturelle værdi i sig selv.

Udstillingen er derfor mere en sanselig udstilling, hvor publikum uden hævede pædagogiske pegefingre på egen hånd kan gå på opdagelse i denne fortryllede verden af billeder, skabt i kulturer og med en tankemæssig baggrund, der selv med en rationel vestlig forklaring forekommer ubegribelig.

I forlængelse af udstillingen kan publikum besøge museets faste samlinger af kunst med relation til Bornholm og vil her formodentlig opleve hvorledes den særlige billedverden og dens udtryk afspejles direkte f.eks. i Olaf Rudes kubistiske malerier.