Jais Nielsen

Søndag d. 20. september kl. 15 åbner Bornholms Kunstmuseum dørene for en særudstilling om billedkunstneren og keramikeren Jais Nielsen (1885-1961).

Jais Nielsen tilhørte den generation af modernister, man betegner ”Bornholmermalerne”, hvoraf flere blev uddannet på den frie studieskole hos Kristian Zahrtmann. I perioden 1911-14 opholdt Jais Nielsen sig i Paris, hvor han kom i forbindelse med et fransk, internationalt kunstnermiljø, og hvor han blev opmærksom på tidens tendenser, bl.a. futurismen, der dyrkede fartens og bevægelsens skønhed. Det var dog kubismen, der gav den blivende inspiration. Han optog dens kantede linjeføring, ringe billeddybde og fragmentering af motivet, om end i en mere dekorativ udtryksform. Hans malerier viser glæden ved at opdage nye sider af kunsten end den, han havde lært hos Zahrtmann. Billederne af artister, rejsende og mennesker i bevægelse, præget af kubismen og futurismen skiller sig ud fra andet samtidigt dansk maleri.

 

I 1922 blev han fast sommerbornholmer og koncentrerede sig stadigt mere om keramikken, hvor han bl.a. også udførte flere arbejder for Søholm, ligesom han fra 1930erne og frem udførte en række kirkelige udsmykninger. Ved siden af den kirkelige kunst udførte han landskabsbilleder, bl.a. fra Bornholm, efterhånden i en malerisk stil mere i lighed med de øvrige Bornholmermalere.

Udstillingen åbnes på Bornholms Kunstmuseum d. 20. september, og omfatter maleri og keramik fra hele Jais Nielsens spændende produktion; fra de tidligste Zahrtmann-inspirerede værker over de fantastiske kubistiske og futuristiske billeder fra Parisertiden omkring 1911 – 15, til de sene religiøse udsmykninger og bornholmske landskaber.
 
 
 
 
Som en del af udstillingen og for at markere 100-året for det futuristiske manifest har Bornholms Kusntmuseum verdenspremiere på den nyudviklede 3D-platform, Sirikata, hvor man som gæst kan besøge museet virtuelt og selv lege eller være medskabende på udstillingerne. Dette projekt er udviklet i samarbejde med Stanford University, Californien.

 
Den retrospektive udstilling over Jais Nielsen har sidste dag på Bornholms Kunstmuseum søndag d. 3. januar og flytter herefter videre til Fuglsang Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder, hvem udstillingen også er udarbejdet med. 
Ud over de respektive museernes egne samlinger, er der lånt billeder og keramik fra en række private samlere og kunstmuseer i Danmark, Frankrig, Norge og Sverige.