Higlights og historier

Henover vinteren præsenterer vi en række værker fra vores egen samling, som til dagligt ikke er fremme på museet. Da museet råder over langt flere værker end der er plads til på museets vægge, har vores museumsdirektør Lars Kærulf Møller været ude med støvekosten og fundet nogle værker frem fra magasinerne. Denne udstilling er derfor et godt supplement til den permanente udstilling der udgør grundstammen i museets samling.
 
Desuden har publikum nu mulighed for at se vores nyerhvervelser af henholdsvis Kristian Zahrtmann og Holger Drachmann.
 
Holger Drachmann
 
Fra et dansk ægtepar, Henny og Erling Overgaard, bosat i Oklahoma, USA, har museet som gave modtaget et spændende skibsportræt malet af Holger Drachmann: ”Ch. Palmer Newcastle”, dateret 1871.
Det flotte sejlførende dampskib er det, Drachmann sejlede med, da han i 1871 rejste til England og forberedte sin første litterære udfoldelse ”Engelske socialister”, som Vilhelmine Erichsen i øvrigt til sin død hævdede, hun havde skrevet en del af.
Drachmann beskriver selv sejladsen med Ch. Palmer i bogen ”Med Kul og Kridt”, der udkom i 1872.: ”Nej jeg vil dog først fortælle Dig, at der i den store Salon om Bord paa den elegant udstyrede og iøvrig overmaade fortræffelige Newcastle Damper ”Palmer” befandt sig i det Øjeblik, jeg omtaler, henimod et halvt Hundrede Stykker af den Kategori, som i Almindelighed her i England gaar under Navnet ”Ladies and Gentlemen”.
 
Billedet har været i familiens eje gennem tre generationer og er måske erhvervet fra Drachmann allerede kort efter hans hjemkomst fra England, altså mens han endnu var gift med Vilhelmine Erichsen.

 

Kristian Zahrtmann

Bornholms Kunstmuseum har gennem mange år eftersøgt maleriet ”Jubal og familie” og det blev gengivet efter et gammelt sort-hvidt foto i museets årbog og udstillingskatalog ”Kristian Zahrtmann” i 1999. Billedet er et centralt maleri fra Zahrtmanns første ophold i Rom, men på det tidspunkt kendte vi desværre ikke ejeren.
Det er nu lykkedes at erhverve maleriet og dermed at dokumentere en side af Zahrtmanns maleri som museet ikke tidligere har kunnet vise.
 
I et brev til moderen dateret 15/12 1876 skriver Zahrtmann: ” Saa endelig paabegyndt et Billede, som nok vil vække en del Vrøvl, en Hyrde som sidder og blæser paa en Fløjte for sin kone, der har et Barn ved Brystet, det Gale er, at de er nøgne alle tre. Imidlertid maa man se at finde sig deri, for jeg har mine gode Grunde for at gøre det saaledes.”
 

 

Modellerne er Lionardo og hans kone Lovisa som Zahrtmann havde mødt i Rom og siden fulgt til deres landsby Saracinesco i Sabinerbjergene. I 1912 udgav Zahrtmann en lille bog ”Lovisa”, hvor han beretter om Lovisas historie og om det lille barns tragiske død i 1877.
 

Da billedet skulle udstilles første gang på Charlottenborg i 1886 måtte Zahrtmann finde på en titel, da det, som han allerede var klar over da han malede billedet, ikke var acceptabelt at afbilde en nøgen familie uden en mytologisk forklaring. Han gav det derfor den mærkelige titel ”Jubal og familie” med henvisning til historien fra 1. Mosebog og Jabal, Jubal og Tubalkian, hvor Jubal var stamfader til alle dem, der spiller harpe og fløjte.

 

Billedet blev solgt på Zahrtmanns auktion i 1888 for kr. 350.- til brændevinsbrænder Brøndum i Ålborg. Billedet blev før 1942 erhvervet af den forige ejers familie.