Gertrud Vasegaard - Keramiske Digte

25. september 2011 – 2. januar 2012.
 
 
 
Gertrud Vasegaard digter i keramik. Hvert værk er en forunderlig helhed af materiale, form og ornament, der med sin helt egen rytme og poesi gør hende til det 20. århundredes store danske keramiker af internationalt format. 
 
Da Gertrud Vasegaard døde i 2007, var hun anerkendt som én af dansk keramiks pionerer. Hun var året før blevet optaget i Kulturkanonen, og hun havde allerede i flere årtier været repræsenteret på museer i ind- og udland. Men desværre har der ikke været afholdt en stor samlet udstilling med hendes værk siden 1984. Udstillingen ”Keramiske digte”, der skildrer udviklingen i Gertrud Vasegaards kunst fra 1930 til de sidste værker skabt bare nogle få år før hendes død.

Som tredje generation af pottemagerfamilien Hjorth i Rønne var det næsten forudbestemt, at Gertrud Vasegaard (født 1913) skulle være keramiker. Hendes farfar grundlagde L. Hjorths Terracottafabrik i 1859, som hendes far videreførte. I tre år efter sin realeksamen arbejdede hun på fabrikken og fik her sine første erfaringer med faget.
 
I 1930 blev hun elev på Kunsthåndværkerskolen i København. Her mødte hun bl.a. Ejler Bille, Richard Mortensen, Sonja Ferlov og keramikeren Christian Poulsen. Efter en kort periode som lærling hos Aksel Salto og Bode Willumsen etablerede hun i 1933 eget lertøjs-værksted på Bornholm sammen med søsteren Lisbeth Munch-Petersen. Søskendeparret blev hurtigt en del af øens sprudlende kunstnermiljø.
 
I 1945 blev Gertrud Vasegaard ansat på Bing & Grøndals Porcelænsfabrik i København, hvor hun begyndte at arbejde med stentøj. I 1959 etablerede hun eget værksted sammen med datteren Myre.
 
I Gertrud Vasegaards værk udtrykkes den samme ro og tysthed, som findes i kinesisk keramik og i
taoismen, der betoner selvdisciplin, ydmyghed og selvforglemmelse, og hvor det daglige liv og arbejde får meditativ karakter og forløser den enkelte. I Gertrud Vasegaards tilfælde forløser ånd og hånd universelle, kunstneriske værdier.
 
Gertrud Vasegaard levede de sidste mange år af sit liv i et selvvalgt eksil for derigennem at kunne arbejde uforstyrret på et opnå en fuldkommenhed i sit kunstneriske udtryk. Det var her hun skabte sine største værker. Hos hende smelter kunsten og livet sammen til en højere enhed, og man kan knap skelne mellem hende som kunstner og privatperson.
Gertrud Vasegaard er en af det 20. århundredes store, danske keramiker. Men hun er mere end det. Hun er en stor kunstner, hvis livsværk hører til blandt de største og vigtigste i det 20. århundredes danske kunst.
 
Udstillingen, der viser mere end 110 værker fra hele Gertrud Vasegaards produktion lånt ved privatpersoner og danske museer, er lavet af kunsthistorikeren Henning Jørgensen i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum og Bornholms Kunstmuseum
Til udstillingen udgives den første store samlede fremstilling om Gertrud Vasegaards liv og værk skrevet af Henning Jørgensen.
 
En pragtbog på over 330 sider med mere end 100 helsides gengivelser af hendes værker, der takket være generøse fondstilskud sælges for kun kr. 300.-