The Distant Sound

Susan Pilipsz lydkunstværk på Bornholms Kunstmuseum

  • The Distant Sound Bornholms Kunstmuseum Foto Bynke Maibøll
  • Susan Philipsz Insite
  • Grimeton

The Distant Sound, 24. maj – 21.sept. 2014

Åbner 24. maj klokken 13.00

Værket kan opleves i museets skulpturpark hver dag kl. 10 – 18 på hele klokkeslæt.


Med inspiration fra den danske, svenske og norske kysts geografi og
kulturhistorie udvikler den internationalt virksomme kunstner Susan
Philipsz netop nu et grænseoverskridende lydkunstværk, der skal
gennemføres på ni forskellige steder fra maj til september 2014.

Susan Philipsz’ værk er en del af In Site, et EU-baseret
samarbejdsprojekt mellem ni parter i Norge, Sverige og Danmark.
Lydkunstværket vil opfordre den besøgende til refleksion omkring sin
plads i landskabet og i historien og samtidigt sætte fokus på hele
områdets samlede kulturhistorie og specifikke identitet.

Lyden, der vil kunne høres, er indspillet med horninstrumenter og vil
fremkalde associationer til såvel områdets fartøjs- og bådetrafik, til
advarselssignaler og refererer tillige til skibssætninger og motiver i
helleristninger.

I centrum for sendingerne står Grimeton Radiostation ved Varberg,
som er optaget på verdensarvslisten. Dagligt vil der blive udsendt
signaler til de forskellige steder. Grimetons sender, der blev opført i
1925, konstrueredes med henblik på at kunne nå ud over havet og
kommunikere over lange afstande.

In Site-steder
Susan Pilipsz’ værk The Distant Sound vil kunne opleves på følgende
steder:


• Punkt Ø – Galleri F 15, Moss
• Isegran i Fredrikstad
• Stone ship Blomsholm, Strömstad
• Vitlycke, ved helleristningen Aspeberget, Tanum
• Backa, ved helleristningen Skomakaren, Lysekil
• Tjolöholms slotte
• Varbergs havn
• Ystads havn
• Bornholms Kunstmuseum

• World Heritage Grimeton, Varberg (sendningsstation)
Video - Susan Philipsz fortæller om lydkuntsværket
Susan Phillipsz  foto Bynke Maibøll
Se her!
Folder om Distant Sound
Distant Folder
hent den her
Mere om lydkunstværket
With my work I am trying to bring an audience back to their
environment, not the opposite. What I am trying to do is
make you aware of the place you are in while heightening
your own sense of self.
Susan Philipsz