Hanne Mailand

Natursansning og farvesang. 9. august – 11. november.

  • Hanne Mailand I Sit Atelier Web Foto Bynke Maibøll
  • Aprillys Hanne Mailand 2012 Foto Bynke Maibøll
  • Klippe i aftenlys  Foto Bynke Maibøll
  • Fragmenter Af Gul Klippe Foto Bynke Maibøll

Hanne Mailand har boet på Bornholm siden 1971. Hendes værk har gennem årene udviklet sig fra en forlængelse af de store impressionistiske forbilleder som Pierre Bonnard mod et tungere mere vederhæftigt maleri, der samler inspirationen fra både Bornholmerskolen og fra den mere ekspressive tradition hun stiftede bekendtskab med på Kokoschkas malerskole før hun fik sin uddannelse på Kunstakademiet.

Hanne Mailand stammer fra Kolding, og de jyske rødder fornægter sig ikke. Hendes indre landskab er jysk, ligesom vi kender det fra f.eks. Niels Østergaard. Det var da også i den lidt tunge jyske tradition hun fik sin uddannelse på Akademiet, hvor hun i årene 1964 – 1971 modtog undervisning af Søren Hjorth Nielsen, Dan Sterup-Hansen og Helge Bertram.

Det var en brydningstid i dansk kunst. Akademiet stod som næsten altid i historien for det traditionelle og tilbageskuende, men selvom oprøret havde manifesterede sig i 1961 med oprettelsen af den eksperimenterende kunstskole ”Eks-skolen”, valgte de fleste, og også Hanne Mailand, den sikre vej.

I hendes tidlige arbejder ses der da også klare spor af 1930enre og 40ernes tunge vederhæftige landskabsmaleri som vi kender det fra Niels Lergaard og Jens Søndergaard, og det var da også først efter flytningen til Bornholm i 1971, at Hanne Mailands palet løftede sig og nærmede sig en mere impressionistisk form, som vi kender det fra nogle af de umiddelbare forbilleder Pierre Bonnard og Harald Leth.

Gennem de senere år har Hanne Mailands maleri igen udviklet sig stadigt mere heftigt og ekspressivt, måske genfindende horisonten fra ungdommens sommerophold på Kokosckas skole i Salzburg kombineret med alderens erfaring og mod, hvor hun i modsætning til bornholmer-traditionen næsten demonstrativt arbejder vertikalt i sine kompositioner, mens hun i tegningerne fastholdt den umiddelbare impressionistiske lethed.

Lige siden Hanne Mailand flyttede til Bornholm, har betragtere af hendes værker noteret det spænd, der er mellem de oftest heftige og koloristiske malerier og de mere nedtonede, men derfor ikke mindre helstøbte, oliekridttegninger.