Emil Westman Hertz

Under bjerget - 8. maj - 21. august 2016

  • Emil Westman Hertz

Emil Westman Hertz (1978-2016)

Emil Westman Hertz, der var en af de mest begavede unge danske kunstnere, døde tragisk d. 21. juni, og udstillingen der åbnede d. 8. maj står nu som en mindeudstilling over et lysende talent, der blev slukket alt for tidligt.

Emil Westman Hertz var født og opvokset på Bornholm, hvor han tidligt blev præget af en tæt og intens naturoplevelse, befordret også af forældrene, kunstneren Inge Lise Westman og etnologen og bi-specialisten Ole Hertz.

Efter at have flirtet med en søfartsuddannelse og studier i eskimologi, blev han i 2008 uddannet fra Kunstakademiet i København.

Emil Westman Hertz arbejdede både skulpturelt og med tegning på papir. Oftest med en tænkt etnografisk tilgang, som en undersøgelse af naturen og den menneskelige eksistens, hvor en blanding af skabte og fundne figurer, fx i træ, voks eller bronze, opstilles som tableauer eller som tidligere tiders wunderkamre.

Hans værker maner til eftertænksomhed og til overvejelser om de hårfine balancer, der afgør både hele klodens og vores egen eksistens.

Udstillingens titel refererer på en gang til Emil Westman Hertz' bopæl de sidste år, Bolkul i Gudhjem, som også kunstnerisk er ladet og forbundet med en tung arv, ligesom den henviser til kunstnerens sygdomsforløb, der også mentalt har givet en fornemmelse af at ligge under bjergmassivet.