Elevudstilling - Hop ind i billedet

29. maj - 18. juni 2017

  • DSC01741 Red Web
  • DSC01744 Red Web
  • DSC01746 Red Web
  • DSC01748 Red Web
  • DSC01716 Red Web
  • DSC01722 Red Web
  • DSC01704 Red Web
  • DSC01715 Red Web

Hop ind i projektet - ”Hop ind i billedet – livet i 1600 tallet”

De sidste to år har Skoletjenesten på Bornholms Kunstmuseum samarbejdet med Svartingedal Skole i Hasle og Bornholms Museum omkring tværfaglige projekter under Åben Skole. Projektet rummer fagene historie, dansk, kristendomskundskab, håndværk & design samt billedkunst.

Samarbejdet startede i 2015, hvor Bornholm var udvalgt til at deltage i et landsdækkende forskningsprojekt. Her var Skoletjenesten Bornholm også en del af projektet. Efter et års godt samarbejde besluttede samarbejdspartnerne, at fortsætte projektet i indeværende skoleår – også for at bygge videre på det allerede lærte. Desuden blev en klasse mere optaget i projektet, således at hele mellemtrinnet (4.-6. klasse) har deltaget i årets projekt - Hop ind i billedet.

Fra d. 29. maj - d. 18. juni kan man se resultaterne fra projektet i form af en stor elevudstilling på Bornholms Kunstmuseum.

Her fortæller lærerne Sofie og Lene fra Svartingedal Skole om projektet:

 

Hop ind i lokalhistorien

Vi har arbejdet med Danmarkshistorie i 1600-tallet – med udgangspunkt i lokalhistorie her på Bornholm.

I november lød startskuddet for projektet. Vi var på tre ture ud af huset i nær- og lokalmiljøet. Museumsformidleren, Sanne, fra Bornholms Museum guidede os over to dage rundt i Hasle – i byen, kirken og på havnen. Tredje tur gik til Hammershus. Her guidede både Sanne samt Carolin, museumsformidler fra Bornholms Kunstmuseum, os rundt på borgen.

I januar måned deltog Sanne fra Bornholms museum i undervisningen med Lene og klasserne på Svartingedal Skole. Den historiske dimension blev her uddybet og perspektiveret i relation til de lokalhistoriske besøg i lokalmiljøet.

6. klasse var i denne periode også på Bornholms Kunstmuseum. Fokus var her at ”hoppe ind i” den bornholmske kunstner Kristian Zarhtmanns malerier. Kristian Zahrtmann levede i 1800 tallet; men han har især været optaget af at skildre historien om Kongedatteren Leonora Christina, der blandt andet har været fængslet på Hammershus.

 

I februar og marts måned var det så 4. og 5. klasses tur til at besøge Kunstmuseet. De ”hoppede” også ind i malerier af Hammershus og Zahrtmanns skildringer af Leonora Christinas liv.

5. klasse arbejdede derudover på forskellige måder med billedanalyse og billedkomposition, fx ved at anvende metoden tableau vivant, og gik på "motivjagt" med både kamera og iagttagelsestegning.

Carolin deltog efterfølgende i undervisningen med Sofie og 5. klasse på skolen, hvor vi fordybede os i arbejdet med billedanalyse og billedkomposition.

 

Her fra forgrenede projektet sig med tre forskellige mål for øje.

 

4. klasse

4. klasse har arbejdet med genren billedbog.

Eleverne har læst billedbøger og faglitteratur om 1600 tallet, og har arbejdet med læsestrategier og notatteknik. Eleverne skulle lære at fortælle og skrive historier på baggrund kunstens billeder, litteraturen og turene ud af huset.

Det endelige produkt er fremstilling af deres egne billedbøger.

Billedbøgerne kan ses og læses på udstillingen.

Til ferniseringen læser eleverne deres udstillede billedbøger højt for gæsterne.

 

5. klasse

5. klasse har arbejdet med maleri.

Eleverne har læst faglitteratur om 1600 tallet, og har arbejdet med at genfortælle mundtligt, skriftligt og i billeder. Eleverne har lært om billedanalyse og billedkomposition. De har tegnet skitser, arbejdet med farvelære og maleteknikker. De har hentet inspiration fra faglitteraturen, turene ud af huset og fra kunstens billeder, der skildrer livet i 1600 tallet.

På baggrund af denne viden har eleverne selv komponeret og produceret deres eget store maleri i akryl på lærred. Malerierne hænger udstillet på Kunstmuseet – til enkelte af malerierne følger en tredje dimension; en QR kode med elevers korte dokumentarfilm fra læringsprocessen.

Til ferniseringen lod eleverne gæsterne ”hoppe ind i” deres malerier. En metode hvor man hopper ind gennem den store guldramme, og lader som om man er hoppet ind i billedets univers med alle sanser åbne.

 

6. klasse

6. klasse har arbejdet med lokalhistorie på Bornholm i 1600 tallet. 

Eleverne har læst faglitteratur om Danmark i 1600 tallet. De har lært at arbejde med historisk kildemateriale. De har arbejdet med at genfortælle og bearbejde de historiske fakta fra tekster og billedanalyser. Eleverne har ud fra denne viden omskrevet historien til en drejebog. De har arbejdet med dramalære, og har lært at lave et teaterstykke, og at sætte en forestilling op. Klassen har endda lånt kostumer af Bornholms Teater. Teaterstykket blev vist til årets skolefest i maj måned. En videooptagelse af forestillingen kan ses i Kunstmuseets biograf.

Til ferniseringen performede eleverne glimt fra teaterforestillingen ”live”, og gæsterne kunne nyde både skuespil og kostumer gennem den historiske rejse tilbage i tiden.