Tonning Rasmussen

Tonning Rasmussen

12.02.2012 - 09.04.2012
 
Ofte møder man værker af Tonning Rasmussen. Han har udført en lang række store offentlige udsmykningsopgaver og han er repræsenteret på en lang række kunstmuseer, både herhjemme og i udlandet.

Men i udstillingssammenhæng er han, ud over den årligt tilbagevendende deltagelse i Grønningen, en mere sjælden gæst. Dette hænger naturligt sammen med hans arbejdsmetode, der er langsommelig og møjsom, så hans produktion er relativt begrænset.

Tonning Rasmussen har nu været bosat på Bornholm i over 25 år og Bornholms Kunstmuseum ønsker med udstillingen at udbrede kendskabet til Tonning Rasmussens værk.
 
Vi har derfor samlet en retrospektiv udstilling der viser en lang række af hans betydeligste arbejder, lige fra de tidligste fra 1960erne og frem til i dag.