Nyt stort museumscenter på Helligdommen

18.03.2014

Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er blevet enige om at samle kræfterne om at realisere et stort fælles museumscenter på arealet ved kunstmuseet.

Som det er bekendt lider Bornholms Museum under store bygningsmæssige problemer i bygningen i Sankt Mortens Gade. Bygningen har mange niveauspring, der gør det stort set umuligt for handicappede at benytte den, og både klima- og sikkerhedsmæssigt vil bygningen kun med meget store omkostninger kunne bringes op på et nutidigt og tilfredsstillende niveau. I samlingerne gemmer der sig mange fantastiske historier, der blot venter på at blive formidlet, og museet har derfor længe ønsket nye tidssvarende rammer for sine udstillinger.

Bornholms Kunstmuseum har gennem nogle år arbejdet med en udvidelse, der indbefatter udstillings- og aktivitetsarealer til forklaring og oplevelse af lyset på Bornholm, men udbygningen omfatter også et stort multifunktions auditorium og nye undervisnings- og værkstedsfaciliteter.

Museerne, der er i nær familie med fælles ejer, Bornholms Museumsforening, har derfor valgt at lægge kræfterne sammen om at realiseret et nyt storslået projekt på Helligdomsklipperne. 

For begge museer er der en række åbenlyse fordele. Et bygningsfællesskab vil optimere driften af museumscafe, auditorium og undervisningsfaciliteter og en række af de opgaver som f.eks. en udbygget skoletjeneste i forbindelse med folkeskolereformen, som museerne har svært ved at løse alene, kan løftes i fællesskab.  Samtidig er forventningen, at man gennem et nærmere fællesskab og et deraf samlet højere og mere varierende aktivitetsniveau vil kunne trække betydeligt flere gæster. En fælles oplevelse af de spændende fund fra Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseums samlinger kan gøre den nye institution så stor og interessant, at den alene kan blive det der i turistsproget hedder ”reason to go”.

Museerne har allerede indledt et tæt samarbejde omkring udstillingsfaciliteterne på Hjorths Fabrik som betyder, at Kunstmuseets rige samlinger af kunsthåndværk bliver aktiveret og tilgængelige for publikum på helt nye måder og det er museernes håb, at samarbejdet også her kan udvikle sig, så området mellem Krystalgade og Storegade i Rønne med tiden kan udvikle sig til et center for kunsthåndværk.

Også det nye madkulturhus ved Melstedgård tænkes inddraget, så de nye tiltag i forhold til udviklingen af madkulturen afspejles f.eks. i den fælles cafe på Helligdommen.

Både Jacob Bjerring-Hansen fra Bornholms Museum og Lars Kærulf Møller fra Kunstmuseet ser en række muligheder for at styrke organisationen og dermed også publikums oplevelser: ” Vi har en lang række fælles interesser i at formidle oplevelsen af Bornholm, vores kunst og historie og gennem de synergier, der opnås, vil vi kunne udnytte vores ressourcer bedre.  For os begge er det dog afgørende, at den enkelte institutions særlige profil og identitet bevares og understøttes, men det forhindrer på ingen måde, at vi sammen kan løfte museumsoplevelsen og gøre det nye sted til et kulturelt kraftcenter i hele Østersøområdet. ”

De to museumsledere arbejder lige nu med en detailplanlægning af rammerne for det nye byggeri, ligesom der arbejdes intenst på at tilvejebringe finansiering til projektet, der forventes af koste omkring 100. mio. kr. at realisere.

 

Yderligere oplysninger hos enten:

Jacob Bjerring-Hansen                                                                

Museumsdirektør  

Bornholms Museum Tlf. 56 95 07 30                                                                 

eller

 

Lars Kærulf Møller

Museumsdirektør

Bornholms Kunstmuseum Tlf. 56 48 43 86

 

Nyhedsarkiv og presse