Spændende nyerhvervelser!

22.01.2014

Spændende nyerhvervelser til Bornholms Kunstmuseum!

  • Interiør Til Www
  • Den Onde Verden Til Www
  • Gris Og Mand Er Et Til Www

 

 Niels Lergaards maleri ”Interiør” fra 1932 samt 68 originaltegninger til ”Den sorte Sangbog” af Jørgen Haugen Sørensen er doneret til Bornholms Kunstmuseum af Brdr. E., A. & S. Larsens Legat.

 

Et af de meget spændende billeder museet havde lånt fra en privat ejer til dialogudstillingen Poul Anker Bech og Niels Lergaard, var et interiørbillede fra 1932. Billedet, der ved første øjekast ligner en uskyldig familiesituation, rummer et drama Niels Lergaard selv har berettet om efter en stærk personlig oplevelse.

 

På vej hjem fra Paris i 1929 delte han i Warnemünde venteværelse med en gruppe polske emigranter på vej til Californien. De havde en rejseagent med, der som en slavefoged talte ned til dem, mens de spiste suppe. Lergaard spiste med og blev fascineret af den måde disse mennesker, der i deres venten på en ny fremtid, kunne skabe deres egen ro i det ellers anonyme værelse.

Lergaards billeder – og særligt hans menneskeskildringer - skal altid forstås mere symbolsk end individualistisk, og som det er karakteristisk for Lergaard, at når et motiv fangede og kunne formidle den stemning Lergaard ønskede, så blev det gentaget flere gange.

Den tidligste version er siden gået tabt, men også dette motiv blev gentaget flere gange. Det billede som Kunstmuseet nu har erhvervet er fra 1932 og sandsynligvis det første af de bevarede billeder. Andre findes på Fyns Kunstmuseum (fra 1934), på AROS (fra 1937) og på Vejle Kunstmuseum (fra 1938).

 

Under forarbejdet med den store udsmykning til Domhuset i København måtte Jørgen Haugen Sørensen af helbredsmæssige grunde tage en pause med det fysisk opslidende modeller- og huggearbejde og i den periode fik hans skabertrang udtryk gennem en serie tegninger – 68 i alt om liv og død, kærlighed og had, indignation og ret og ikke mindst om den kollektive dumhed.

De 68 tegninger er blevet reproduceret og udgivet af Brøndums Forlag under den dobbelttydige titel ”Den sorte sangbog” og med den ironiske undertitel ”De ved hvad de gør”.

Bornholms Kunstmuseum ejer en stor samling af Jørgen Haugen Sørensens værker og takket være donationen fra Brdr. Larsens Legat lykkedes det at holde alle 68 originaltegninger samlet.

 

Niels Lergaards maleri kan allerede nu ses i museets foyer, mens tegningerne planlægges udstillet samlet i løbet af 2014. Ønsker man selv at have samlingen derhjemme kan bogen med de 68 voldsomme tegninger købes i museumsbutikken.

 

Nyhedsarkiv og presse