Stor donation til Bornholms Kunstmuseum!

12.02.2014

En halv million fra Aase og Ejnar Danielsens Fond til Bornholms Kunstmuseum.

 

Aase og Ejnar Danielsens Fond har besluttet at bevilge kr. 500.000.- til støtte for kunstmuseets planer om opførelse af en tilbygning dedikeret forskning og formidling af lys.

Museumsdirektør Lars Kærulf Møller er naturligvis begejstret:

”Med donationen kommer vi endnu et skridt nærmere mod realiseringen af museets vision om at kunne formidle lyset. Det lys der trak kunstnerne til øen for 100 år siden, men også det lys, der i dag er med til at trække turisterne til øen og endelig det kunstige lys, som i disse år er under kæmpemæssig forandring og hvor vi gennem forsøg og forskning kan udvikle og dele vores viden om lys og om den måde forskellige lyskilder påvirker os”.

Projektet der har været undervejs nogle år, har tidligere modtaget tilsagn om et betydeligt millionbeløb fra Brdr. E., A. & S. Larsens Legat, ligesom museet har flere positive tilkendegivelser om støtte.

Lige nu er man i gang med en mere omfattende driftsanalyse, der forventelig vil optimere museets muligheder for også fremadrettet at kunne indtage en central rolle lokalt for bornholmerne, og for vores publikum både nationalt og internationalt.

”Vi regner snart med at kunne bringe endnu mere positivt nyt” siger Lars Kærulf Møller, der understreger, at en fortsat udvikling af Bornholms store kulturinstitutioner er vigtigt både for at understøtte den lokale identitet men også er en afgørende forudsætning for opretholdelsen af et turisterhverv i fremtiden.

Aase og Ejnar Danielsens Fond har også tidligere været med til at understøtte denne udvikling. Da Kunstmuseet blev udvidet i 2003 var det også med støtte fra Fonden, ligesom den i flere omgange har støttet de bornholmske biennaler.

Yderligere oplysninger:

Museumsdirektør Lars Kærulf Møller.

lkm@bornholms-kunstmuseum.dk eller tlf. 56 48 43 86

Nyhedsarkiv og presse