Skoletjeneste

Velkommen til Skoler og lejrskoler!

  • Lytter fot Bynke Maibøll
  • Peger

 

Velkommen til Bornholms Kunstmuseums skoletjeneste

Vi tilbyder et spændende skolefaglig basisforløb, der henvender sig børn og unge på forskellige alderstrin. Vi vægter den gode historie i og omkring vores kunstværker, fortællingen som nøgle til forståelse af for-nu og fremtid. Vi tilbyder en basis-rundvisning, der for lejrskoler og novicer på kunstmuseet giver et virkeligt godt view ud over den Bornholmske Kunsthistorie.

Praktisk information:

Pris for lokale skoler: 25. kr. per elev per omvisning a 1-2 timers varighed, dog min. 600 kr.

Max 25 elever

Undervisningsforløb udenfor museets almindelige åbningstid kan arrangeres for hold op til 25 elever. Ring for nærmere aftale.

Tilmelding og forespørgsel ang. forløb på mail:

formidling@bornholms-kunstmuseum.dk

EMU – mål
 
Kunstmuseets skoletilbud er tilpasset de enkelte klassetrin efter Emumålene 2014. Vi prøver så vidt muligt at imødekomme særlige forespørgsler om at tilpasse vores forløb specifikke trinmål, så de bliver et godt supplement til den daglige skoleundervisning.

Skoletjenesten Bornholm er et samarbejde mellem øens kulturinstitutioner som ønsker at stille et samlet udbud af undervisningstilbud til rådighed. Vi samarbejder gerne med andre af øens kulturinstitutioner så flere fag og vinkler på et emne kan tilgodeses i et samlet undervisningstilbud.

Trinmål :

http://www.emu.dk/omraade/gsk

 

 

Åbenskole-skræddersyede forløb
Med undervisningsministeriets nye skolereform – ønsker man at inddrage kulturinstitutioner som udeskole /åbenskole.

Altså et partnerskab, hvor man som skole og kultur institution samarbejder om et forløb, hvor man inddrager kulturinstitutionen som et eksternt læringsrum.
Gratis adgang!
Børnehaver og skoleklasser har i følge med lærer gratis adgang til museet inden klokken 12.00 på alle åbningsdage. Skal gerne anmeldes på forhånd!
Andre oplevelser på museet
Børn og unge på museet!
Man må....
Færdselsregler på museet:
Man må se på kunsten
Man må tale om kunsten
Man må nyde kunsten
Man må glædes over kunsten
Man må græmmes over kunsten
Man må blive klogere
Man må gå rundt i museet
Desværre: Kunstværkerne må ikke berøres.

De voksne har opsynet med den samlede gruppe og ansvaret for at museets færdselsregler overholdes. Rygsække, paraplyer og større tasker deponeres i garderoben evt. i de aflåselige bokse.